EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на лични предпазни средства и облекло

 18/10/2017
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 3/ дата 17.10.2017
Наименование: Доставка на лични предпазни средства и облекло


Количество или обем:
1. Сбруя с позициониращ колан - 138 бр.
2. Въже с енергиен абсорбатор - 126 бр.
3. Защитна каска с визьор - 252 бр.
4. Термо боне за носене под каска - 252 бр.
5. Предпазен гащеризон - 74 бр.
6. Ботуши за работа с бетон - 74 бр.
7. Противопрахова маска - 31 бр.
8. Антивибрационни ръкавици - 31 бр.
9. Ръкавици за работа с арматура - 52 бр.
10. Антифони - 25 бр.
11. Респиратор за бояджийски работи - 2 бр.
12. Зимно работно облекло - 252 бр.
13. Дъждобрани - 157 бр.


Прогнозна стойност без ДДС: 56 905,66   лева


Пълния текст на поканата, както и всички необходими документи за кандидатстване, може да изтеглите по-долу. 
IMG_8487.jpg Комплекс Акварел 3 Град:Варна Тип:Жилищен комплекс Етап:В експлоатация
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж