EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Социална отговорност

Успехът в бизнеса се дължи не само на добрите управленски практики, но и на интегрирането им на доброволна основа с обществената отговорност и социалната ангажираност. Корпоративната социална отговорност е елемент от международните корпоративни стандарти и отразява ангажираността на бизнеса в съответствие с очакванията на обществото.

Планекс Холдинг разработи своя програма за корпоративна социална отговорност през 2008 г. Приоритетите на програмата са в сферата на социалните дейности, професионалното образование, културата и спорта. Дългосрочните цели визират мисията на Планекс Холдинг за стабилен икономически растеж и едновременно с това обществена отговорност, социална ангажираност и добра репутация.

През 2008 г. ще бъдат подкрепени следните проекти и инициативи:

1. ДМСГ „Майка и дете”, Виница.
Тип подкрепа: Извършване на строително ремонтни дейности в дома, мебелировка; предоставяне на ваксини и медикаменти.

2. Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Св. Марина”
Тип подкрепа: Подобряване на материалната база с цел осигуряване на оптимални условия за болничен престой и провеждане на високодозова химиотерапия; Осигуряване на апаратура и консумативи за прецизна и бърза диагностика.

3. Фондация „Карин дом”
„Карин дом” е център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства. Центърът работи годишно със 140-150 деца от Варна и от страната с физически и ментални увреждания, с обучителни трудности, с поведенчески проблеми, с множествени увреждания, с аутизъм. Терапевтите подпомагат детето да се адаптира към заобикалящата среда и да развие по-добро качество на функционални умения. Работи се и за независимост (доколкото е възможно) в такива ежедневни дейности като обличане, хранене/пиене, къпане, тоалет и лична хигиена.
Тип подкрепа: закупуване на специализирано оборудване - пейка с регулируема височина, позиционна система, специални проходилки, дюшеци за физиотерапия.

4. Лятна морска академия
Лятна морска академия е проект на морски клуб „Приятели на морето”, който от 1998 година всяко лято обучава деца в неравностойно положение за придобиване на квалификационна степен „леководолаз” и сертификат за морска правоспособност /20 БТР/. С тази квалификация децата намират работа във Варна, където морският бизнес е основна индустрия.
Тип подкрепа: финансиране на обучението на 4 деца в Лятната морска академия.

5. Проект „Мариана”
От три години Планекс Холдинг заплаща таксата за обучение във ВСУ на Мариана Кирилова, студентка с трайни двигателни увреждания. През 2008 г. ще разширим тази подкрепа и ще предоставим стипендии и на други студенти със специфични нужди.

6. Стипендии „Планекс” на студенти във ВСУ и ИУ-Варна
Планекс Холдинг ще обяви конкурс за предоставяне на 4 стипендии за студенти в специалности в сферата на строителството, инвестициите и управлението недвижими имоти в Икономически университет – Варна и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” за учебната 2008/2009 г. Конкурсът ще бъде обявен в началото на септември 2008 г. и ще търси амбициозни, целеустремени студенти с нестандартно мислене и предприемачески дух. Кандидатурите ще бъдат оценявани от специална комисия, в която ще поканим преподаватели и общественици. Месечната стипендия ще бъде в размер на 400 лв.

7. Партньорство с Професионална гимназия по строителство ”Кольо Фичето”
Отпускане на стипендии за отлични ученици в специалностите „Сухо строителство”, „Зидар”, „Бояджия”. Осигуряване на платени стажове по тези специалности в „Планекс” ООД, предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище. Проектът има дългосрочната цел да създава квалифицирани кадри по определени специалности, за които има недостиг на пазара на труда във Варна.

8. Конкурс за студентска идея
През есента Планекс Холдинг ще обяви конкурс с награден фонд 5 000 лева сред студенти по архитектура. Темата на конкурса ще бъде да се разработи идеен проект за решаване на обществено значим проблем на Варна.

9. Подкрепа на културата
Финансиране на проекти на ФКЦ-Варна, Варненски театрален фестивал, филмовия фестивал „Любовта е лудост” и др.

10. Театър „Щурче”
Планекс Холдинг ще се включи в ремонта на сградата и довършването на новата сцена на театър „Щурче”.

11. Спорт
Организация на средношколски футболен турнир на малки врати за купата на „Планекс”, издръжка на футболния отбор на служителите на „Планекс”, подпомагане на футболния отбор на Каварна.

12. Околна среда
Подкрепа на залесителни мероприятия във Варна, изграждане на спортна площадка.
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж